آنتی فوم پایه سیلیکونی

وجود کف منجر به کاهش بهره وری و همچنین آسیب رسانی به تجهیزات شده و باعث افزایش هزینه‌ها می‌گردد. ضد کف‌ها افزودنی‌هایی هستند که با کاهش کشش سطحی و در نتیجه آزاد شدن گاز به دام افتاده در فرآیند، باعث از بین رفتن کف می‌گردد. محصول آنتی فوم  سیلیکونی به منظور جلوگیری از ایجاد فوم در حین پالایش گاز و یا برداشت نفت مورد استفاده قرار می گیرد.

شرکت بنیامین فجر آوا با تمرکز بر ضد کف‌های سیلیکونی، اقدام به ساخت و تولید آنتی فوم  سیلیکونی مورد استفاده در صنعت گاز نموده است. این محصول بر پایه نانوذرات سیلیکا و با اصلاح سطحی آن تولید شده است.