آنتی فوم غیر سیلیکونی

ضد کف الکلی یک آنتی فوم قوی است که از نظر ماهیت شیمیایی بر پایه اسید چرب می باشد و در واقع نوعی دیفومر بدون سیلیکون هستند که دارای خاصیت کنترل کف می باشند و هیچ گونه عوارض جانبی ندارند.

آنتی فوم های پایه الکلی EO / PO حاوی کوپلیمرهای پلی اتیلن گلیکول و پلی پروپیلن گلیکول هستند. آن ها به صورت روغن، محلول های آب یا امولسیون های پایه آب تحویل داده می شوند. کوپلیمرهای EO / PO معمولاً دارای خواص پراکندگی خوبی هستند. ضد کف های الکلی از معلق شدن ذرات الکل چرب در یک فاز آبی تشکیل می شوند.